Nu har vi startat vår blogg där vi kommer att visa vår verksamhet på Regnbågen. Vårt syfte är att ni som föräldrar ska bli delaktiga i barnens vardag. Vi kommer även att påminna om viktiga datum och händelser.

fredag 11 mars 2016

Flingan intruducerar JORD

Vi har under höstterminen och våren arbetat med tema Vatten men i veckan har vi introducerat ett nytt element: Jord. Barnen har fått använda jord till att plantera vetefrön och vi har samtalat kring vad som behövs för att fröna ska växa och bli stora.


Kom gärna in på avdelningen och titta!

Läroplan för förskolan 98 reviderad 2011:

"Förskolan ska sträva efter att varje barn...
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter..." (s. 10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar